Anmäl mig

21 juni 14:00 - 14:45


Kompetensen för att 
leda, styra & utveckla  


Vilka kompetenser bör du besitta för att kunna bidra till verksamhetens styrning, ledning och utveckling? Under detta informationswebinar kommer du få träffa Gunnar Åkesson, Ekonomie Dr. och ansvarig för utbildningen Management Acceleration Program. Han kommer gå igenom vad programmets olika delar innehåller, vad du kan förväntas få med dig och hur du kan använda dina nya färdigheter. Du kommer även få träffa en tidigare deltagare från utbildningen som berättar mer om sin upplevelse. 


Under webinaret får du
• En beskrivning av utbildningens innehåll och uppbyggnad
• Exempel på vad du som deltagare får med dig efter avslutad utbildning
• Ta del av en tidigare deltagares upplevelse och erfarenhet 
• Möjlighet för dig att ställa dina frågor direkt till Gunnar Vi ses vid skärmen! 

Mgruppens webinar är live och när du anmält dig kommer vi maila dig en länk så du kan delta via videoverktyget Zoom. 

Utbildare

Gunnar Åkesson

Programansvarig Management Acceleration Program

Gunnar Åkesson är Ekonomie Doktor med en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Vid sidan av programledarrollen på delprogrammet Executive Master of Finance och som ansvarig för Managment Acceleration Program, verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Läs mer

Organized by